อัตราค่าบริการ EMSไปรษณีย์ไทย

13635967321423

อัตราค่า EMS ไปรษณีย์ไทย

(EMS) น้ำหนัก/weight อัตราค่าบริการ(บาท)
ไม่เกิน 20 กรัม 32.00
เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม 37.00
เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม42.00
เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 52.00
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม67.00
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม 82.00
เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม97.00
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม122.00
เกิน 2.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม137.00
เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม157.00
เกิน 3.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม177.00
เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม197.00
เกิน 4.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 217.00
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม 242.00
เกิน 5.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม267.00
เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม292.00
เกิน 6.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม317.00
เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม342.00
เกิน 7.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม367.00
เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม397.00
เกิน 8.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม427.00
เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม457.00
เกิน 9.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม487.00
เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม502.00
เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 12 กิโลกรัม517.00
เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 13 กิโลกรัม532.00
เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 14 กิโลกรัม547.00
เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม562.00
เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 16 กิโลกรัม577.00
เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 17 กิโลกรัม592.00
เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัม607.00
เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 19 กิโลกรัม622.00
เกิน 19 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 637.00

ราคาปรับปรุงล่าสุด 1 ตุลาคม 2554

2,492 total views, 1 views today


ใส่ความเห็น